صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 72,702,363,617
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 25,444
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 174,556 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,896,757
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,857,348
تاریخ محاسبه NAV: 1394/11/24 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,857,348
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود