صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بانک رفاه کارگران 86,008,791,039
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 28,779
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 171,221 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,018,689
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/04/15‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,988,596
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/02‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,988,596
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود