صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 71,288,979,186
ضامن نقد شوندگی دوم: بانک رفاه کارگران
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 26,858
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 173,142 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,698,129
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,654,292
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/13 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,654,292
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود