صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بانک رفاه کارگران 86,913,207,387
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 29,780
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,220 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,954,492
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/04/15‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,918,509
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/09‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,918,509
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود