صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 57,620,962,851
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 23,985
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,015 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,430,537
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,402,375
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,402,375
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود