صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک رفاه کارگران 90,201,980,913
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ندارد ندارد 30,573
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 169,427 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,991,583
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/04/15‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,950,380
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/05/04‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,950,380
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود