صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 57,031,906,695
ضامن نقد شوندگی دوم: بانک رفاه کارگران
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 23,985
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,015 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,406,171
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,377,816
تاریخ محاسبه NAV: 1394/07/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,377,816
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود