صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بانک رفاه کارگران 72,691,187,723
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 27,865
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 172,135 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,641,624
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/04/15‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,608,691
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/26‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,608,691
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود