صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 76,811,709,654
ضامن نقد شوندگی دوم: بانک رفاه کارگران
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 27,650
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 172,350 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,823,082
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,778,000
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,778,000
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود